Områdeplaner

Driftsplanen for Trekantsområdet indeholder 17 områdeplaner. Én for hver af de områder Trekantsområdet er delt ind i. Se oversigtskort over indelingen i områdeplaner nederst på siden.

Arealerne i Vejle Ådal

Arealerne ved Randsfjord og Hvidbjerg

Bjerge Skov

Boller skovene

Dallerup Skov m.fl.

Gyttegård Plantage og Haltrup Hede

Kongens Kær

Randbøl Hede og Frederikshåb Plantage

Sebberup og Ussing skovene

Skablund Skov

Skovene omkring Gødding

Sønder Stenderup skovene

Svanemosen og skovene syd for Kolding

Tirsbjerg Plantage

Troldhedebanen og Harte Skov

Tønballegård Skov

Vejle Fjord skovene

Oversigtskort (m. store bogstaver)