Driftsplanændring for Stenderup Strand

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Stenderup Strand.

  • Tre skovholme med urørt skov ændres til græsningsskov. 
  • Naturstyrelsen Trekantsområdet sætter nyt hegn ved Stenderup Strand i 2020.
  • Hegnet opsættes således, at de fleste stier stadig er friholdt af hegningen.

 

Ændring i driftsplan for Stenderup Strand

Baggrund for ændringer

Ved Stenderup Strand i Midtskoven ved de gamle tjenestejorder, er tidligere landsbrugsjorder ved at blive konverteret til naturarealer. Her foregår der afgræsning til understøttelse af denne udvikling. I tilknytning til disse arealer er der gamle skovholme, som er udlagt til urørt skov, 1994. Naturstyrelsen Trekantsområdet ønsker at inkluderer visse af disse skovholme i hegning og dermed udlægge de udvalgte skovholme fra urørt skov til græsningsskov.

Ændringer i driftsplanen

Formålene er at skabe bedre sammenhæng mellem de afgræsset arealer, skabe naturlig overgang mellem det lysåbne og skoven samt at forhindre tilgroning af rigkær, som i øjeblikket er uden for hegnet visse steder. Dertil vil ændringen af urørt skov til græsningsskov, være til fordel for biodiversiteten i området.

Kortet viser hvor den nye indhegning ved Stederup Strand skal opsættes, samt hvor den urørte skov i området kan findes.