Driftsplan Vadehavet

Plan for Naturstyrelsens områder

 

Gældende driftsplan

Løvskov breder sig efter orkankatastrofe:

Naturstyrelsen vil de kommende år pleje de unge træer, der blev plantet i Sydvestjylland efter orkanen i 1999.

I øjeblikket står træerne mange steder så tæt, at det er ikke er til at komme frem mellem dem. Men det bliver der lavet om på, så de ufremkommelige, mørke skove bliver lysere og mere indbydende. Samtidig får skovene større værdi for planter og dyr.

Der skal blandt andet laves lysninger i Stensbæk Plantage og Lovrup Skov, enge med græsning i Stursbøl Hegn og åbne skovmoser i Råbjerg Plantage og Klaskeroj Skov.

Produktionen af pyntegran vil langsomt blive faset ud. I stedet vil pyntegranskovene i blandt andet Stursbøl Skov og Lovrup Skov langsomt blive forvandlet til frodige løvskove.

"Ved at lave lysninger og åbninger mellem træerne vil man for første gang i mange år kunne finde fredfyldte og solbeskinnede pletter i orkanskovene, hvor man kan iagttage dyrelivet og finde fred og ro."

Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen i Vadehavet

Konkrete mål:

  • 200 hektar med nye græsningsarealer
  • 200 hektar med hedepleje
  • 200 hektar med nye skovsumpe og naturlige vandforhold
Draved skov og Kongens moseStursbøl PlantageSkovene ved JelsBevtoft PlantageToftlund SkovMandbjerg skovÅtte BjergeStensbæk Varming og Nørbæk plantager og Årup HedeHønning og RenbækLindet skovLovrup Skov Arrild og Råbjerg PlantagerSoldaterskovenTingdal PlantageArealer ved VidåenArealer ved RibeRømø StrandPlantagerne på RømøKlæggrave langs VadehavetLovrup Skov, Arrild og Råbjerg PlantagerKlæggrave langs VadehavetKlæggrave langs VadehavetKlæggrave langs VadehavetKlæggrave langs VadehavetStursbøl Plantage


Høring afsluttet

Afslutning af høring af driftsplanen for Naturstyrelsen Vadehavet. Planen var i høring frem til d. 14. februar 2014

Forslaget til driftsplan for Vadehavet var i offentlig høring frem til den  14. februar 2014.

De indkomne høringssvar er behandlet i nedenstående høringsnotat. Ligeledes findes herunder det øvrige høringsmateriale.

Samlet høringsnotat for driftsplan Vadehavet

Liste over høringssvar

Følgebrev til høringsnotat

Høringsbrev

Høringsliste - Landsdækkende

Høringsliste - VadehavetLøbende planændringer

Løbende ændringer i driftsplanen fremgår herunder

En vedtaget driftsplan gælder i en 15 årig periode. Ændringer i driftsplanen forekommer som hovedregel i forbindelse med en midtvejsrevideringen efter 7-8 år. Såfremt der sker ændringer før eller efter midtvejsrevideringen vil de fremgå herunder.

Planændringer:

 


Sådan bliver en driftsplan til