Driftsplan Vendsyssel

Plan for Naturstyrelsens områder

 

Gældende driftsplan

Denne driftsplan beskriver den fremtidige drift af statens arealer administreret af Naturstyrelsen – Vendsyssel 2007 – 2021. Det drejer sig om de kystnære klitplantager fra Skagen til Tranum, mindre arealer i det indre af Vendsyssel, skov og naturarealer på Læsø samt Hirsholmene. Planen er udarbejdet ud fra et 300 årigt perspektiv og udstikker rammer for driften inden for en rullende 15 årig-driftsplanperiode med en planlagt revision 1-2 gange i perioden.

Læs en yderligere introduktion i

Dokumenter

BilagBliv hørtLøbende planændringer

Løbende ændringer i driftsplanen fremgår herunder


Sådan bliver en driftsplan til