Bilag 1.1 og 1.2 - Kortbilag

Find kortblade for de enkelte områder via kortet til højre (vælg om du er interesseret i den nordlige, østlige eller vestlige del af området), eller vælg dem via listen nedenfor.

Listen er sorteret efter kortnummerering, se oversigt over numrene i

Signaturer brugt på kortene kan ses på:

Kortblade for Naturstyrelsen – Vendsyssel (alle pdf):

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning