Bilag 1.3 - Kort vedrørende geologi, jordbund og grundvand

Driftsplan Vendsyssel Kort vedrørende distriktets geologiske og jordbundsmæssige forhold er nærmere omtalt i planudkastets afsnit 1.3.

(alle jpg-format)