Bilag 1.4 - Landskabsplan

Landskabsplanen er en opsummering af landskabsplanlægningen opsummeret i kortform. Af kortene fremgår hvilke arealer der fremover vil blive nåleskovsdominerede, og hvilke der vil blive løvskovsdominerede. Desuden fremgår de arealer, der på sigt udlægges til urørt skov, græsningsskov og andre former for biodiversitetsskov.

De enkelte landskabskarakterområder fremgår nedenfor. Alle i jpg-format.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning