Bilag 3 - Fortidsminder og kulturhistoriske spor

Fortidsminde Enhedens fortidsminder og kulturhistoriske spor er gennemgået som led i driftsplanlægningen, jf. kapitel 1.5 Kulturhistoriske forhold.

Gennemgangen fremgår nedenfor.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning