Arealbeskrivelser, Naturstyrelsen – Vendsyssel

For hvert af Naturstyrelsen – Vendsyssels arealer er status, planer og plankonsekvenser samlet i en skovvis beskrivelse. Beskrivelsen er en slags "miniplan" for hver skov og for hvert af de større åbne naturarealer.

Find de skovvise beskrivelser for de enkelte områder via kortet til højre (vælg om du er interesseret i den nordlige, østlige eller vestlige del af området), eller vælg dem via listen nedenfor.

Arealbeskrivelser for Naturstyrelsen – Vendsyssel (alle pdf):

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning