Arealbeskrivelser, Naturstyrelsen – Vendsyssel - nordlige del