Driftsplan Vestjylland

Plan for Naturstyrelsens områder

 

Gældende driftsplan

Sammenlægning af enheder:

Fra og med januar 2019 gik Naturstyrelsen fra at have 18 til 16 enheder – enhederne Østsjælland og Midtjylland er blevet nedlagt. Ansvaret for de tidligere enheders områder er blevet uddelt til andre enheder. Der kan læses mere om enhedssammenlægningen og de dertilhørende ændringer til driftsplanerne her: Enhedssammenlægning.

Skove rystes til cocktail af træer:

Det er slut med at plante rene granskove, som vælter alt for nemt i blæsevejr. Naturstyrelsen vil lave stærke orkanskove.I Vestjyllands statsskove skal grantræer, fyrretræer og egetræer mikses til en ny slags skov, der både tåler frost, tørke og ekstrem vind.

Fremover vil skove som Stråsø Plantage, Husby Plantage og Hoverdal Plantage bliver mere varierede og få flere planter og dyr. Målet er, at de vestjyske skove bliver mere robuste overfor orkaner, sjovere at gå på skovtur i, og at der bliver flere levesteder for planter og dyr.Ved stormfaldene i 2013 væltede der, hvad der svarer til fem års skovhugst, og oprydningen af de mange væltede træer er endnu ikke slut.

Driftsplanen:

Driftsplanen for Vestjylland er sammensat af de tidligere skovdistrikter Ulborg og Klosterheden. Områdeplaner vedr. det gamle Ulborg er omfattet af nærværende plan, mens områder omfattet af den gamle plan for Klosterheden fortsat er gældende. Link til driftsplan for Klosterheden findes her.

"Vi vil utroligt gerne undgå, at kommende storme jævner store skovområder med jorden. Derfor vil vi fremover altid plante grantræer sammen med mere robuste træarter, der oftest vil stå tilbage, hvis grantræerne vælter."

Skovrider Thomas Borup Svensen, Naturstyrelsen i Vestjylland.

Konkrete mål:

  • 200 hektar hede ryddes for krat
  • 300 hektar nye heder og overdrev ved skovrydning.
  • 180 hektar ny græsning af især heder og overdrev.
  • Nyt stort sammenhængende naturområde ved Lystbæk.
  • Beskyttelse af den sjældne vårkobjælde på Vind Hede.
Feldborg NørreskovFeldborg SønderskovLøvbakke SkovHaunstrup og Søby BrunkulslejerHaunstrup og Søby BrunkulslejerRejkær Øster Lem og Tihøje hederHoverdal PlantageRejkær Øster Lem og Tihøje hederVest Stadil FjordHarboøre TangeSkårmose og Ølgryde plantagerStråsøkompleksetHusby PlantageNissum FjordNissum FjordNissum FjordNissum FjordSkærum MølleDøeshøjeneRydhave SkovVinderup SkovSø- og vådområder Vestsalling (Geddal strandenge)Småarealer ved Salling, Aulum og Lundø mm.Småarealer ved Salling, Aulum og Lundø mm. (Egekrat ved Aulum)


Høring afsluttet

Driftsplanen er under udarbejdelse og opdateres i øjeblikket i forhold til de indkomne høringssvar

Forslaget til driftsplan for Vestjylland var i offentlig høring frem til den 7. februar 2014.

De indkomne høringssvar er behandlet i nedenstående høringsnotat. Ligeledes findes herunder det øvrige høringsmateriale.

Høringsnotat Vestjylland 

Liste over høringssvar

Følgebrev til Høringsnotat

Høringsbrev

Høringsliste - Landsdækkende

Høringsliste - VestjyllandLøbende planændringer

Løbende ændringer i driftsplanen fremgår herunder

En vedtaget driftsplan gælder i en 15 årig periode. Ændringer i driftsplanen forekommer som hovedregel kun i forbindelse med en midtvejsrevideringen efter 7-8 år. Såfremt der sker ændringer før eller efter midtvejsrevideringen vil de fremgå herunder.

Planændringer:


Sådan bliver en driftsplan til