Historik

Introteksten

Naturstyrelsen har udarbejdet en driftsplan for driften af Naturstyrelsen, Vestjylland for perioden frem til år 2017.

Driftplanen er et styringsværktøj, som skal sikre, at udviklingen af enhedens skove og naturarealer sker i overensstemmelse med Naturstyrelsens overordnede strategier og målsætninger indenfor de rammer lovgivningen i øvrigt udstikker.

Driftsplan 2002-2017