Bilag

Bilag med overblik over planens samlede tiltag findes her (pdf)

Bilag med oversigt over jagtpraksis på alle arealerne kan findes her (pdf)

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her (pdf)

Bilag med plejeplan for fortidsminder på alle arealerne kan findes her (pdf)

Oversigt over arealanvendelse og størrelse findes her (pdf)