Klitfredning

Administrationen af klitfredningslovgivningen - herunder behandling af dispensation fra klitfredningslinjen - ligger hos Kystdirektoratet.

Læs mere om klitfredning på Kystdirektoratets hjemmeside.