Klitsyn i Thy

Klitsyn 2022

 

I henhold til Naturbeskyttelsesloven afholder Naturstyrelsen Thy en række sandflugtsmøder i Thisted og Jammerbugt kommuner for at besigtige de klitfredede arealer og planlægge dæmpningsarbejderne i 2022.

 

Klitområde

Tidspunkt

Mødested

Thisted Kommune:

 

 

Lyngby                                       

mandag  den  9. maj kl. 10.00

P- pladsen

Stenbjerg

mandag  den  9. maj kl. 10.45

Landingspladsen

Vorupør

mandag  den  9. maj kl. 11.15

Redningshuset

Klitmøller, Ørhage - Splittergab

mandag  den  9. maj kl. 12.30

Tolderstien

Lild -Bulbjerg

mandag  den  9. maj kl. 15.00

 

Spilhuset i Lildstrand

 

Jammerbugt Kommune:

 

 

 

Thorup Strand

fredag den  11. maj  kl. 10.00

Landingspladsen

Grønne Strand

fredag den  11. maj kl. 10.45

Østlige p-plads

Slettestrand

fredag den  11. maj kl. 11.30

Slettestrand

Tranum Strand

fredag den  11. maj kl. 12.30

Tranum Strand

 

Alle der har der noget at fremføre er velkomne til at deltage i møderne.

Klitsynsrapporter 2022

Klitsynsrapporter 2021

 Klitsynsrapporter 2020

Klitsynsrapporter 2019

Klitsynsrapporter 2018

Klitsynsrapporter 2017

Klitsynsrapporter 2016

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken