Klitsyn i Thy

Klitsyn 2020 

Årets klitsyn afholdes 11. og 14. maj 2020 efter nedenstående plan:

Mandag den 11. maj 2020

Kommune

Tidspunkt

Klitområde

Mødested

Thisted

10.00

10:45

11:15

13:00

15:00

Lyngby

Stenbjerg

Vorupør

Klitmøller, Ørhage-Splittergab

Lild-Bulbjerg

P-pladsen

Landingspladsen

Redningshuset

Tolderstien

Spilhuset i Lild Strand

Torsdag den 14. maj 2020

Kommune

Tidspunkt

 Klitområde

Mødested

Jammerbugt

10:00

10:45

11:30

12:30

Thorup Strand

Grønne Strand

Slettestrand

Tranum Strand

Landingspladsen

Østlige p-plads

Slettestrand

Tranum Strand

Se planen som pdf fil.

Klitsynsrapporter 2019

Klitsynsrapporter 2018

Klitsynsrapporter 2017

Klitsynsrapporter 2016