Klitsyn i Thy

Klitsyn 2023

I henhold til Naturbeskyttelsesloven afholder Naturstyrelsen Thy en række sandflugtsmøder i Thisted og Jammerbugt kommuner for at besigtige de klitfredede arealer og planlægge dæmpningsarbejderne for 2023.

  

Klitområde

Tidspunkt

Mødested

 

 

 

Thisted Kommune:

 

 

Lyngby                                         

mandag den 15. maj kl. 10.00

P- pladsen

Stenbjerg

mandag den 15. maj kl. 10.45

Landingspladsen

Vorupør

mandag den 15. maj kl. 11.15

Redningshuset

Klitmøller, Ørhage - Splittergab

mandag den 15. maj kl. 12.30

Tolderstien

Lild -Bulbjerg

mandag den 15. maj kl. 15.00

 

Spilhuset i Lildstrand

 

Jammerbugt Kommune:

 

 

Thorup Strand

mandag den 22. maj  kl. 10.00

Landingspladsen

Grønne Strand

mandag den 22. maj kl. 10.45

Østlige P-plads

Slettestrand

mandag den 22. maj kl. 11.30

Slettestrand

Tranum Strand

mandag den 22. maj kl. 12.30

Tranum Strand

  

Alle der har der noget at fremføre er velkomne til at deltage i møderne.

 

 

Klitsynsrapporter 2022

Klitsynsrapporter 2021

 Klitsynsrapporter 2020

Klitsynsrapporter 2019

Klitsynsrapporter 2018

Klitsynsrapporter 2017

Klitsynsrapporter 2016

Per Kynde

skovfoged