Klitsyn i Thy

Klitsyn 2018 

Årets klitsyn afholdes 17. og 23. maj 2018 efter nedenstående plan:

Torsdag den 17. maj 2018

Kommune

Tidspunkt

Klitområde

Mødested

Thisted

10.00

10:45

11:30

13:15

15:30

Lyngby

Stenbjerg

Vorupør

Klitmøller, Ørhage-Splittergab

Lild-Bulbjerg

P-pladsen

Landingspladsen

Redningshuset

Tolderstien

Spilhuset i Lild Strand

Onsdag den 23. maj 2018

Kommune

Tidspunkt

 Klitområde

Mødested

Thisted

10:00

11:00

11:45

13:00

Thorup Strand

Grønne Strand

Slettestrand

Tranum Strand

Landingspladsen

Østlige p-plads

Slettestrand

Tranum Strand

Se planen som pdf fil 

Klitsynsrapporter 2017

Klitsynsrapporter 2016