Klitsyn i Vendsyssel 2023

Naturstyrelsen Vendsyssel holder i slutningen af maj 2023 internt klitsyn på klitfredede arealer. Ved klitsynet deltager medarbejdere fra Naturstyrelsen Vendsyssel samt eksterne entreprenører.

Der afholdes ikke offentligt klitsyn i 2023. Ved spørgsmål eller kendskab til særlige forhold, vi skal være opmærksomme på, er du velkommen til at kontakte os.

Sandflugtsdæmpning

Naturstyrelsen Vendsyssel varetager sandflugtsdæmpningen langs de klitfredede arealer fra Skagen til Ejstrup Klit syd for Rødhus. Beslutning om, hvorvidt der skal iværksættes dæmpningsforanstaltninger, sker på baggrund af en afvejning af hensynet til naturen, herunder de internationale naturbeskyttelsesinteresser, landskabet og udgiften til dæmpningen over for andre berørte samfundsværdier.

Dæmpningsarbejdet omfang fastlægges af Naturstyrelsen ved en årlig besigtigelse af de klitfredede arealer. Dæmpningsarbejder består hovedsageligt af påkørsel af halm på stier, kvaspålægning, opsætning af faskiner samt plantning af hjelme.

Referater fra tidligere klitsyn:  

Klitsyn Vendsyssel 2023

 
   

Klitsyn Jammerbugt 2018.pdf

 
   

Klitsyn Hjørring 2018.pdf

 
   

Klitsyn Frederikshavn 2018.pdf

 

 

 

Spørgsmål vedr. klitsyn rettes til:

Naturstyrelsen – Vendsyssel
Sct. Laurentiivej 148, 9900 Skagen, tlf. 72 54 30 00, Obfuscated Email

Ingeborg Brix Vilhelmsen

Forstfuldmægtig

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken