Klitter og sandflugt

Klitsyn 2022

Nedenfor kan du se næremere om tidligere klitsyn.


Efter to års corona-pause afholdes årets klitsyn d. 16. og 17. august 2022 efter nedenstående plan.

Der er angivet mødesteder og cirka-tidspunkter.

Tirsdag d. 16. august 2022

Lemvig Kommune:

 • kl. 08.30 - p-pladsen nord for Thorsminde - C 171
 • kl. 09.30 - Fjaltring Strand - Høfde Q
 • kl. 10.00 - Fjaltring Ferieby
 • kl. 11.00 - p-pladsen Vejlby Strand - C 192 
 • kl. 13.30 - Thyborøn, diget ved Høfde 56 
 • kl. 14.15 - Harboøre Tange - Høfde 42

Onsdag d. 17. august 2022

Holstebro Kommune:

 • kl. 08.30 - Strandingsmuseet i Thorsminde
 • kl. 09.15 - p-pladsen i Fjand v. toiletbygningen
 • kl. 10.30 - Græm Strand
 • kl. 11.00 - p-plads - Kærgårdvej

Ringkøbing-Skjern Kommune - nord (tidligere Ringkøbing Kommune):

 • kl. 13.15 - p-pladsen vest for Vedersø Klit Badehotel
 • kl. 14.30 - p-pladsen ved Odbjerg Strand
 • kl. 15.15 - p-pladsen syd for Strandgaarden
 • kl. 15.45 - p-pladsen ved Sidselbjerg Strand

 

Eventuelle problemer vedrørende sandflugt/klitdæmpning, eller ønske om at møde klitsynsgruppen bedes meddelt pr. mail til Obfuscated Email eller pr. telefon til Jens Henrik Jakobsen på 20 31 11 80.

Klitsynsrapporter fra tidligere år kan ses længere nede på denne side.


Sandflugtsdæmpning og klitfredning

Efter Naturbeskyttelsesloven har Naturstyrelsen en række opgaver der vedrører klitfredning og sandflugtsbekæmpelse. En del af disse opgaver varetages af de lokale enheder. Naturstyrelsen i Vestjylland varetager således sandflugtsbekæmpelsen langs Vesterhavet fra Thyborøn til Houvig nord for Søndervig.

Sandflugtsbekæmpelsens omfang fastlægges på det årlige klitsyn, hvor det besluttes hvor og hvor meget der skal dæmpes. Dæmpningsarbejdet består hovedsageligt af plantning af hjelme, pålæggelse af kvas, påkørsel af halm på stierne og opsætning af faskiner. Desuden føres opsyn med klitternes tilstand.

Det daglige arbejde og tilsynet foretages af klitfoged Ole Nees (tlf. 21 83 21 21) i Lemvig Kommune og skovarbejder Gert Jensen (tlf. 25 27 63 83) i Holstebro og Ringkøbing-Skjern kommuner, med reference til skovfoged Jens Henrik Jakobsen (tlf. 20 31 11 80).

Efter Naturbeskyttelsesloven er strandbredden og klitterne langs Vesterhavet fredet i en afstand af 300 m fra klitfoden. Indenfor det fredede område er det uden særskilt tilladelse bl.a. forbudt at hegne, afgræsse, campere, telte, fjerne vegetation eller faskiner, opstille faste indretninger, grave og i klitterne er det endvidere forbudt at køre, ride, cykle og tænde bål.

Administrationen af klitfredningsbestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven - herunder behandling af ansøgninger om dispensation fra disse vareatges også af Naturstyrelsen ved Kystdirektoratet - se mere her

Mere detaljerede oplysninger om klitfredningsbestemmelserne - herunder klitfredningslinien -  fås ved henvendelse til Kystdirektoratet.

Henvendelse til: Obfuscated Email eller 72 54 36 64.

Klitsynsrapporter 2022 (klitsyn i 2020 og 2021 aflyst p.g.a. Corona)

Klitsynsrapporter 2019

Klitsynsrapporter 2018

Klitsynsrapporter 2017

Klitsynsrapporter 2016

Klitsynsrapporter 2015

Klitsynsrapporter 2014

Klitsynsrapporter 2013

Klitsynsrapporter 2012

Klitsynsrapporter 2011

Klitsynsrapporter 2010

Klitsynsrapporter 2009

Klitsynsrapporter 2008

Klitsynsrapporter 2007

Klitsynsrapporter 2006

Klitsynsrapporter 2005

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken