Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Plejeplan for skovnatur

Plejeplanerne beskytter habitatnatur, og beskriver hvilke tiltag der skal gøres for, at pleje og beksytte de ca. 25.000 hektar skovhabitatnatur og særlige dyre- og plantearter på Naturstyrelsens arealer.

Typiske tiltag i plejeplanerne for skovnatur:

  • bekæmpelse specifikt af invasive arter
  • naturvenlig skovdrift eller urørt skov
  • ny- eller genskabelse af habitatnatur

En række af plejetiltagene var allerede fastlagt i eksisterende driftsplaner for styrelsens arealer - nogle af tiltagene er allerede gennemført - mens andre tiltag er egentlig ny planlægning. Plejeplaner består altså både af eksisterende og ny planlægning, der gennemfører Natura 2000-planerne.

Planperiode for skovnatur

Pleje af skovnatur planlægges for en 12 årig planperiode og er derfor omfattet af plejeplanerne 2010-2015. Plejeplanerne 2010-2015 er fortsat gældende for skovhabitatnatur indtil 2021.

Find de gældende plejeplaner for skovnatur

Natura 2000-netværket

Natura 2000-områderne er et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

Læs mere om Natura 2000-netværket på Miljøstyrelsens hjemmeside