Naturstyrelsens forvaltningsplaner

Naturstyrelsens forvaltningsplaner viser gældende planlægning på de statslige arealer, der forvaltes af Naturstyrelsen.

I Naturstyrelsens forvaltningsplansystem får du mulighed for selv at udforske det fulde kortmateriale, der bruges i de første forvaltningsplaner for områder udpeget som urørt skov. På de forskellige kort kan du aktivt orientere dig i rammerne for forvaltningsplanerne. Du kan se relevante udpegninger og finde ud af, hvor Naturstyrelsen har planlagt aktiviteter til fremme af biodiversitet og friluftsliv. Alle forvaltningsplaner indeholder også beskrivelser af status, planer, målsætninger og aktiviteter for hvert enkelt område.

Forvaltningsplaner indeholder alene planlægning for de statslige naturområder og ikke kystplanlægning.

Gå til Naturstyrelsens forvaltningsplanssystem

Gennemgang af Naturstyrelsens forvaltningsplaner

Nedenfor finder du en kort introduktionsvideo til Naturstyrelsens forvaltningsplanssystem.Forvaltningsplaner for urørt skov

I Naturstyrelsens forvaltningsplanssystem finder du de gældende planer for arealer med urørt skov, herunder de første 22 forvaltningsplaner fra juni 2023. Fremadrettet vil forvaltningsplanssystemet blive opdateret i takt med offentliggørelsen af nye gældende planer. Forvaltningsplanerne for urørt skov beskriver de tiltag, der iværksættes for at sikre og udvikle naturværdier samt genoprette naturlige strukturer. Naturlig hydrologi genoprettes så vidt muligt. Der skabes lysninger og en mere naturlig variation i skovens struktur og tæthed ved veteranisering af træer, fjernelse af ikke-hjemmehørende træer og efterladelse af dødt ved til svampe og insekter. Urørt skov er dermed skov, hvor kommerciel skovdrift er ophørt, naturlige dynamikker får lov at udfolde sig, og biodiversiteten understøttes.

Forvaltningsplanerne for urørt skov kan også omfatte planlægning for andre arealtyper, men hovedfokus vil primært være på planlægning for arealer med urørt skov.

Hvis du ønsker at vide mere om urørt skov og dens forvaltning, kan du finde yderligere oplysninger på nedenstående hjemmeside om urørt skov.

Gå til Naturstyrelsens side om urørt skov

Løbende opdatering med nye planer erstatter Naturstyrelsens driftsplaner

Naturstyrelsens Forvaltningsplaner vil løbende blive opdateret med nye planer i takt med at disse bliver gjort gældende efter afsluttet høringsproces. Disse nye planer erstatter nuværende driftsplanlægning for de enkelte arealer. Ønsker man at finde planlægning på arealer, der endnu ikke er at finde i systemet med Naturstyrelsens Forvaltningsplaner, så vil man kunne finde det på nedenstående side om driftsplanlægning.

Gå Naturstyrelsens side om driftsplanlægning