Salg af naturgrund med mindre bygning

26-04-2021
Grunden set fra vejen

Miljøministeriet sælger mindre areal

Stationsvej 6b

5800 Nyborg

 

Naturstyrelsen sælger mindre areal i Hjulby ved Nyborg på 581 m2

På arealet befinder sig en nedlagt vandværksbygning. Der har tidligere være to boringer, men disse er nedlagt af en certificeret brøndborer. Alle installationer i boringerne er fjernet og de er fyldt op med materiale, der er godkendt der til.

 

Kommunen forventer at kunne give tilladelse til byggeri, hvis byggeriet lever op til kravene i området.

 

Arealet er spredt bevokset med træer og buske, og kan eksempelvis anvendes som en ekstra have/køkkenhave.

 

Arealet sælges kontant, og den skønnede kontantværdi er 25.000 kr.

 

Tilbud på køb afgives på særlig tilbudsblanket, der sammen med yderligere oplysninger om ejendommen kan rekvireres hos: Naturstyrelsen, Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg, att. Ida Friis Mikkelsen, tlf: 93 58 80 71 eller mail: Obfuscated Email.

 

Tilbud skal sendes til Naturstyrelsen i lukket kuvert mærket “Tilbud på Stationsvej 6b” og være på ovennævnte adresse senest mandag d. 14. juni 2021 kl. 13:00.

 

Bemærk at postudbringning i dag kan være usikker, så send i god tid, hvis buddet ikke afleveres personligt.

 

Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på Naturstyrelsen adresse efter fristens udløb. Tilbudsgivere har adgang til at overvære åbningen alt afhængig af evt. corona-restriktioner.

 

Materiale:

Tilbudsblanket

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Cirkulære om salg af statens faste ejendom

BBR

Ejendomsdatarapport

Ejendomsskattebillet

Forhåndsudtagelse fra kommunen om man må bygge på grunden

Foto set fra oven

kort rids

Tingsbogsattest

Vurdering fra ejendomsmægler