Bådoplæg

Naturbeskyttelseslovens §22 giver offentligheden ret til kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden.

Ønsker man at have sin båd liggende på stranden i mere end 1 døgn kræver det lodsejerens tilladelse.

På Naturstyrelsens strandarealer er der flere steder etableret pladser, hvor man mod betaling kan få tilladelse til et længerevarende bådoplæg.

Nordsjælland

I Rågeleje og Liseleje administrerer Naturstyrelsens enhed i Nordsjælland bådoplægspladserne.
Der er p.t. ingen venteliste for bådoplæg på disse arealer.
Henvendelser om aftale om bådoplæg til Naturstyrelsen – Nordsjælland på tlf. 72 54 32 00. Prisen er indexreguleret og er i 2010 for Rågeleje kr. 390,84 og for Liseleje kr. 361,42.

I Tisvildeleje administreres ordningen af et bådelaug. Tilladelse til oplæg samt oplysninger i øvrigt fås ved henvendelse til bådelaugsformand Palle Bay Rasmussen på tlf. 40431206.
Medlemskab koster i 2010 kr. 500,- i indmeldelse og 350,- årligt. Der er p.t. (2010) en kort venteliste.

Snekkersten/Skotterup Jollelaug (Stejlepladsgruppens Jollelaug) er kontaktpersonen kasserer Jes Nielsen, Parallelvej 1 B, 3070  Snekkersten, tlf. 20 40 46 06

Villingebæk Bådelaug , kontaktperson Bergur Larsen, Kragevej 10, 3120  Dronningmølle

Kildekrog Jollelaug, kontaktperson Per Gyllich, Teilmanns Allé 2G, 3100 Hornbæk, tlf. 40 75 19 52.

Sandvangen Bådelaug , kontaktperson Troels Winther, Gl. Strandvej 155, tlf 49191386 mobil 23271551

Jonathan ser til vagerne i båden. Foto: Ole Andersen

Bådeoplægget i Liseleje er et godt udgangspunkt for dig som vil sætte garn.

Vestsjælland

undefined

Overby Lyng Bådelaug - kontaktperson: Formand Lasse Hansen, Landlystvej 57B 1.tv., 2650 Hvidovre, tlf. 2025 6702.
Medlemskab af Overby Lyng Bådelaug er kun muligt for medlemmer af grundejerforeningerne; Bakkely, Klokkelyng, Hedebo og Skovbakken.

Høve Skov Bådelaug - kontaktperson: Formand Kjeld Christensen, Pavillonvej 11, Høve, 4550 Asnæs, tlf. 5179 9941.