Bådoplæg

Naturbeskyttelseslovens §22 giver offentligheden ret til kortvarigt at have en båd uden motor liggende på strandbredden.

Ønsker man at have sin båd liggende på stranden i mere end 1 døgn kræver det lodsejerens tilladelse.

På Naturstyrelsens strandarealer er der flere steder etableret pladser, hvor man mod betaling kan få tilladelse til et længerevarende bådoplæg.

Nordsjælland

I Rågeleje og Liseleje administrerer Naturstyrelsens enhed i Nordsjælland bådoplægspladserne.
Der er p.t. ingen venteliste for bådoplæg på disse arealer.
Henvendelser om aftale om bådoplæg til Naturstyrelsen – Nordsjælland på tlf. 72 54 32 00. Prisen er indexreguleret og er i 2010 for Rågeleje kr. 390,84 og for Liseleje kr. 361,42.

I Tisvildeleje administreres ordningen af et bådelaug. Tilladelse til oplæg samt oplysninger i øvrigt fås ved henvendelse til bådelaugsformand Palle Bay Rasmussen på tlf. 40431206.
Medlemskab koster i 2010 kr. 500,- i indmeldelse og 350,- årligt. Der er p.t. (2010) en kort venteliste.

Snekkersten/Skotterup Jollelaug (Stejlepladsgruppens Jollelaug) er kontaktpersonen kasserer Jes Nielsen, Parallelvej 1 B, 3070  Snekkersten, tlf. 20 40 46 06

Villingebæk Bådelaug , kontaktperson Bergur Larsen, Kragevej 10, 3120  Dronningmølle

Kildekrog Jollelaug, kontaktperson Per Gyllich, Teilmanns Allé 2G, 3100 Hornbæk, tlf. 40 75 19 52.

Sandvangen Bådelaug , kontaktperson Troels Winther, Gl. Strandvej 155, tlf 49191386 mobil 23271551

Jonathan ser til vagerne i båden. Foto: Ole Andersen

Bådeoplægget i Liseleje er et godt udgangspunkt for dig som vil sætte garn.

Vestsjælland

undefined

Overby Lyng Bådelaug - kontaktperson: Formand Lasse Hansen, Landlystvej 57B 1.tv., 2650 Hvidovre, tlf. 2025 6702.
Medlemskab af Overby Lyng Bådelaug er kun muligt for medlemmer af grundejerforeningerne; Bakkely, Klokkelyng, Hedebo og Skovbakken.

Høve Skov Bådelaug - kontaktperson: Formand Kjeld Christensen, Pavillonvej 11, Høve, 4550 Asnæs, tlf. 5179 9941.

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere information om salg og udleje, skal du kontakte Naturstyrelsens lokale enheder.
Find en lokal enhed