Badehuse i Tisvildeleje

Ved stranden i Tisvilde har staten siden århundredeskiftet haft et område liggende til badehuse. Egnen omkring Tisvilde har længe været et yndet ferie- og udflugtsmål. Fra midten af 1960-erne til slutningen af 1980-erne var badehusordningen under afvikling, men i 1990 blev den gjort permanent, og det er nu Naturstyrelsens mål at have ca. 70 badehuse i området.

Badehuset opføres af og tilhører lejeren, og det er derfor kun retten til at have et badehus på arealet, der betales en årlig afgift for.

Lejen er pr. 1. april 2020 kr. 5.771,94, og reguleres derefter hvert år på grundlag af nettoprisindekset for januar måned. Reguleringen finder sted sammen med opkrævning af lejen pr. 1. april.

Overenskomsten er personlig for underskriveren og kan bortset fra overdragelse til efterlevende ægtefælle/samlever ikke under nogen form overdrages.

Pga. den store interesse må der påregnes mange års ventetid, før man står for tur. I juli 2021 er der opskrevet 740 på ventelisten.

Optagelse på venteliste til en badehusplads

For at blive opskrevet på ventelisten skal man være fyldt 18 år.

Hvis man ønsker sig opskrevet sender man en mail til Obfuscated Email hvor man oplyser sit fulde navn, helårsadresse og gerne et telefonnummer, herefter modtager man et bekræftelsesbrev, hvor de generelle retningslinjer vil fremgå, samt nummeret man er tildelt på ventelisten.

Du skal være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for, at meddele Naturstyrelsen, Nordsjælland om ændring af dine kontaktoplysninger - postadresse og mailadresse. En manglende tilbagemelding på tilbud om badehus medfører, at du slettes af ventelisten.

Se Kontraktpraradigme for badehuse i Tisvildeleje

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere information om salg og udleje, skal du kontakte Naturstyrelsens lokale enheder.
Find en lokal enhed