Fyringsråd

Fyringsråd

God forbrænding kræver god varme. Kunsten er at skabe så høj temperatur i brændeovnen som muligt. Det giver ren forbrænding - klare gule flammer uden røg - og fuld udnyttelse af træets energi.

 • Brændet skal være tørt
  Vand i brændet afkøler ovnen og giver uren forbrænding. Brændets vandindhold må højst være 18 %. Ellers får man ringe varme, sur røg i stuen og ud af skorstenen, løbesod i skorstenen og - når det går helt galt - skorstensbrand.
 • Ved optænding skal ovnen varmes op så hurtigt som muligt
  Brug bare rigeligt med tørt pindebrænde, spåner, bark og kvas, men spar på aviserne. Og undgå helt glittet papir (fx skinnende reklamer) som giver meget aske og forurener.
 • Brug kun træ
  Brænd aldrig malet træ, imprægneret træ, tryksager, mælkekartoner og plast. Fyrer du med andet end rent træ i din brændeovn, udvikles der miljø- og sundhedsskadelig dioxin.

 • Brug ikke for store stykker brænde
  Der bør være luft imellem brændet og væggene i brændkammeret. Så kan hele brændestykket varmes op og brænde på én gang. Til de fleste ovne bør brændet ikke være længere end 28 cm og ikke tykkere end 6-8 cm.
 • Fyld ikke ovnen mere end halvt op
  Når træ varmes op, afgiver det gasser. Gasserne kræver lufttilførsel - udover stærk varme - for at blive brændt af. Hvis der er for meget brænde i ovnen, bliver forbrændingen uren. Det ses ved at træet soder.
 • Luk for lufttilførslen når der ikke er ild i ovnen
  Gløder har afgivet alle træets gasser og brænder altid rent. Luk for lufttilførslen når der ikke er flere gule flammer. Så suges stuens varme luft ikke ud til fuglene.


Brændværdien i træ og andre brændsler
Brændværdien af 1 ton tørt træ svarer ca. til 500 liter olie.

For brændets vedkommende er tallet ca. 7 rm løvtræbrænde pr. 1000 liter olie. Man skal være opmærksom på, at mængden af varme ikke kun afhænger af energiindholdet i træet, men også af hvor effektivt  brændeovnen udnytter brændslet.

Links om brænde og brug af brændeovn:

Skovhuggertips til din motorsav - med skovløber Preben Palsgaard

Vedligehold din motorsav

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.
Motorsavens brug i skoven - med skovløber Preben Palsgaard

Brug din motorsav

Vi har forsøgt at vise en video her, men videoen kan ikke afspilles fordi, du ikke har tilladt marketing cookies.

Tryk her for at gennemgå dine tilladelser.