Hovedstaden - sankebrænde

Begrænset sankning, men mere biodiversitet

Naturstyrelsen Hovedstaden ønsker at fremme biodiversiteten i vores skove. Store træer der får lov at blive spist af insekter og svampe har stor naturværdi, derfor har vi begrænset vores salg af sankekort til et minimum.

Køb sankekort via Brændebutikken

Pris for sankekort

240,- kr. inkl. moms pr rummeter. Gælder både løv- og nåletræ.

270, - kr. inkl. moms pr. rummeter for kævlerester i løv

Sankebrænde er ofte resttræ fra skovning. Ingen træfældning. salg sker primært fra oktober til maj. Der er ofte tale om store træer, hvilket kræver kraftig motorsav. Husk sikkerhed!

Har du spørgsmål til sankebrænde og selvskovning i Naturstyrelsen Hovedstadsområdet, kan du kontakte skovløber Morten Vendelbo mvj

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Retningslinjer