Sankning af brænde og selvskovning

Vil du sanke brænde i statsskovene?

Sankebrænde er træ, der ligger løst i skovbunden. For at du må samle og bruge det til brænde, skal du købe et sankekort hos Naturstyrelsen. Sankekortet giver dig ret til at samle en aftalt mængde træ i et udpeget område af skoven.

Vil du skove selv?

Selvskovning er for dig, som har behov for en større mængde brænde, og som er parat til at lægge en lidt større arbejdsindsats end ved sankning. Du fælder selv de træer, som vi på forhånd har udpeget i skoven.

Du må kun skove efter de anvisninger, som du har modtaget i forbindelse med dit køb af sankebrænde/selvskovning i Naturstyrelsens Brændebutik.

Læs retningslinjer for sankning og selvskovning

Køb sankekort eller ret til selvskovning

Abonnér på Brændeinfo

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens brændebutik online.

Naturstyrelsens Brændebutik

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken