Retningslinjer for sankning og selvskovning

Retningslinjer ved sankning:

 • Sankning sker på eget ansvar. For din egen skyld bør du læse vores anbefalinger vedrørende sikkerhed.
 • Ved sankning må benyttes økse, håndsav og motorsav. Der skal anvendes miljøvenlig benzin og kædeolie.
 • Færdsel og arbejde ved tilvirkning og indsamling af brænde i skoven sker på indsamlerens eget ansvar. Det indsamlede brænde ligger for indsamlerens egen regning og risiko indtil afhentning sker. Efter sankekortets udløb, bortfalder sankerens ret til evt. uafhentet materiale.
 • Gyldig kvittering skal altid medbringes under sankning og ved afhentning af brændet.
 • For færdsel i statsskovene gælder i øvrigt miljøministeriets bekendtgørelse om almenhedens færdsel og ophold i offentlige skove.
 • Reglerne for kørsel i skovene skal følges.
 • Hvis reglerne misligholdes kan tilladelsen blive inddraget uden erstatning.

Retningslinjer ved selvskovning:

 • Selvskovning sker på eget ansvar. For din egen skyld bør du læse vores anbefalinger vedrørende sikkerhed .
 • Ved selvskovning må benyttes økse, håndsav og motorsav. Der skal til skovningen anvendes miljøvenligt benzin og kædeolie.
 • Træerne fældes så tæt ved jorden som muligt.
 • Træer, der under fældningen ikke vælter, må ikke efterlades uden omhyggelig afmærkning, af hensyn til andre skovgæster.
 • Sørg for at kvas og toppe fra fældede træer, falder til jorden.
 • Kvas fjernes fra grøfter, veje, vejrabatter og fortidsminder.
 • Beskyt specielle træarter (Alle løvtræer, enebær o.a.).
 • Færdsel og arbejde ved tilvirkning og indsamling af brænde i skoven sker på indsamlerens eget ansvar. Det indsamlede brænde ligger for indsamlerens egen regning og risiko indtil afhentning sker. Efter selvskovningstilladelsens udløb, bortfalder selvskoverens ret til evt. uafhentet materiale.
 • Gyldig kvittering skal altid medbringes under selvskovning og siden ved afhentning af brændet
 • For færdsel i statsskovene gælder i øvrigt miljøministeriets bekendtgørelse om almenhedens færdsel og ophold i offentlige skove.
 • Hvis reglerne misligholdes kan tilladelsen blive inddraget uden erstatning.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken