Regler for kørsel i skovene ved brændesankning

  • Kørsel med motorkøretøj skal ske ad korteste strækning fra offentlig vej til sankepladsen.
  • Parkering skal foretages så en lastbil kan passere uden at forlade hjulsporene på vejen.
  • Af hensyn til skovdriften må kørsel med motorkøretøjer kun ske på skovveje og hovedspor.
    Disse spor anvises af den skovløber, der udsteder sanketilladelsen.
  • Kørsel med andre køretøjer end personvogn eller varevogn på skovvejene må også kun ske efter forudgående aftale.
  • Der må ikke anvendes motorkøretøjer på skovvejene lørdag efter kl. 14.00 samt søn- og helligdage, medmindre du har fået skriftlig tilladelse til andet fra styrelsens lokale arealforvaltning.
  • For færdsel på Naturstyrelsen arealer gælder i øvrigt miljøministeriets bekendtgørelse om almenhedens færdsel og ophold i offentlige skove.

 

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken