Sikkerhed for sankere og selvskovere

Brug af motorsav kan være farligt. Derfor stilles der en række sikkerhedsmæssige krav til professionelle skovarbejdere, når de bruger motorsav. Disse regler bør også følges af sankere og selvskovere. Sankning og selvskovning sker i øvrigt på eget ansvar og i henhold til gældende lov.

Din motorsav bør være forsynet med:

 • Fangtap, der skal opfange kæden hvis den springer af.
 • Kædebremse, der skal være renholdt og afprøves jævnligt.
 • Vibrationsdæmpning, dæmpningen modvirker hvide fingre.
 • Gasspærre, der forhindrer utilsigtet opgasning af motoren.

Dit personlige sikkerhedsudstyr bør består af:

 • Godkendte sikkerhedsbukser med skæreindlæg foran på benene.
 • Godkendte sikkerhedsstøvler med stålindlæg i støvlesnuderne og skærebeskyttelse til skinnebenene.
 • Godkendt sikkerhedshjelm med høreværn og visir (øjenbeskyttelse).
 • Handsker, så du undgår hvide fingre
 • Kompresforbinding.

Tilrettelæg dit arbejde:

 • Arbejd aldrig alene med motorsav, skulle det alligevel ske, så hav en tændt mobiltelefon på dig, aftal at ringe på aftale tidspunkter og orienter dig på forhånd om nærmeste skovvejs navn.
 • Hold forsvarlig sikkerhedsafstand til andre.
 • Er I flere ved selvskovning, bør ingen være nærmere fældningsstedet end det faldne træs dobbelte højde.
 • Vær særlig agtpågivende overfor skovens øvrige publikum, specielt ved fældning ud på skovvej og -sti.

Disse sikkerhedsbestemmelser hindrer hvert år mange alvorlige arbejdsulykker. Samtidig begrænser sikkerhedsudstyret skadernes omfang, hvis der skulle ske et uheld.

Miljøkrav
Der skal i øvrigt bruges bionedbrydelig kædesavsolie til motorsaven.

Foto: Naturstyrelsen Foto: Naturstyrelsen

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken