Forpagtning af kiosken ved Den tilsandede Kirke i Skagen

Miljøministeriet, Naturstyrelsen Vendsyssel udbyder herved forpagtningen af kiosken ved Den tilsandede Kirke i en 5-årig periode med sæsonstart 2013. Åbning af Den tilsandede Kirke og opkrævning af entre hertil samt renholdelse af toiletter og udendørs arealer indgår i forpagtningen.
Ansøgningsfrist er tirsdag den 29. januar 2013

Naturstyrelsen søger forpagter til kiosken ved Den tilsandede Kirke i Skagen.

Den tilsandede Kirke i skagen. Foto: Naturstyrelsen

Miljøministeriet, Naturstyrelsen Vendsyssel udbyder herved forpagtningen af kiosken ved Den tilsandede Kirke i en 5-årig periode med sæsonstart 2013. Åbning af Den tilsandede Kirke og opkrævning af entre hertil samt renholdelse af toiletter og udendørs arealer indgår i forpagtningen.

Forpagtningsafgiften for kiosken har de seneste 10 år været på 20,5% af omsætningen i kiosken minus moms.

Forpagtningsvilkår og beliggenhed samt tilbudsblanket kan ses under punktet "Udbudsmateriale" på denne side. Alternativt kan materialet udleveres ved direkte henvendelse til Naturstyrelsen Vendsyssel.

Nærmere oplysninger om kontraktforhold og rundvisning finder sted i kiosken ved Den tilsandede Kirke den 15. januar 2013 kl. 15.

Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på enhedens adresse i Skagen ved fristens udløb. De bydende har adgang til at overvære åbningen.

Naturstyrelsen Vendsyssel
Sct. Laurentii Vej 148, 9990 Skagen
Tlf. 72 54 36 56 - E-mail: Obfuscated Email

Ansøgningsfrist

Tilbud på forpagtning med oplysninger om tilbudsgivers forudsætninger for at drive kiosken skal være Naturstyrelsen Vendsyssel i hænde senest den 29. januar 2013, kl. 12.00 .

Udbudsmateriale

Præsentation Tilsandede Kirke

Kontrakt Tilsandede Kirke

Slutrapport Tilsandede Kirke

Tilbudsblanket Tilsandede Kirke

Spørgsmål og svar:

Spørgsmål vedr. åbningstider for toiletter i kiosk-bygningen:
Af udkastet til forpagtningskontrakten fremgår det, at toiletterne skal være åbne for publikum fra weekenden før Påske til og med efterårsferien.
Er det korrekt forstået, at det også gælder på hverdage udenfor højsæsonen, hvor kiosken eventuelt måtte være lukket?
I givet fald kan toiletterne da blot stå åbne natten over?
Svar: T oiletterne skal være åbne fra ugen før påske til og med efterårsferien. Vi ønsker ikke, at besøgende udenfor kioskens åbningstid skal møde en låst dør. Af hensyn til forpagter må de derfor stå åbne om natten. (Vi har tænkt på at lave begge toiletter til unisex, så man kan nøjes med et åbent toilet i ydersæsonen.)
Spørgsmål vedr. betaling for v andforbrug:
Af udkastet fremgår det, at forpagter skal afholde udgiften til el og vand.Det blev oplyst til fremvisningen, at Naturstyrelsen afholder udgiften til vand (og forpagteren udgiften til el - oplyst til ca. kr. 16.000,-/år)
Svar: Naturstyrelsen vil betale vandforbruget, da det er vores vurdering, at forbruget af vand til toiletterne er meget større end brugen i kiosken i henhold til nutidig målestok. Hvis den nye forpagter har forslag til drift af kiosken, der ændrer markant på dette, kan det være nødvendigt at sætte en bimåler op til forbrug i kiosken.
Spørgsmål vedr. s alg fra kirken:
Når et eventuelt nyt automatisk betalingssystem etableres, vil det da fortsat være muligt at sælge souvenirs i kirken?
Svar: Den ny e ordning i kirken er tænkt som en modernisering, så man ikke er tvunget til at have en siddende i kirken og sælge billetter. Vi har ikke haft på tale, at man ikke må sidde der alligevel og sælge souveniers, hvilket blev sagt til fremvisningen. Jeg er dog ikke sikker på, at vi generelt synes det er en god ide. Du kan derfor kun være helt sikker på de 10% af omsætningen fra salg af billetter som beskrevet.

Læs mere:

...om Skagen Klitplantage og Den tilsandede Kirke under Naturområder