Forpagtning af kiosk ved Den Tilsandede Kirke i Skagen

Naturstyrelsen udbyder forpagtning af kiosken ved Den Tilsandede Kirke i Skagen Klitplantage, inkl. billetsalg til kirken, for en 3-årig periode, med mulighed for forlængelse med yderligere 5 år.

Kiosken og kirken ligger i Skagen Klitplantage lige syd for Skagen by.

Forpagter skal have lyst og evner til at drive kiosk og samtidig være klar til at holde rent og pænt i et skønt natur- og kulturhistorisk områder, der hvert år besøges af mange turister. 

Besigtigelse

Der er besigtigelse onsdag d. 25. januar kl. 15.00 - Gl. Landevej 63, Skagen

Tilbudsfrist

Der er budfrist d. 6. februar 2023 kl 12.00 

Spørgsmål

Spørgsmål til forpagtning kan rettes til Skovfoged Helene Overby, Obfuscated Email

 

Udbudsbetingelser 

Bilag 1 - Kravspecifikation 

Bilag 2 - Udkast til forpagtningskontrakt 

Bilag 3 - Tilbudsblanket