Invasiv svamp slår asken ihjel

 

Mange steder står asketræerne med tørre skudspidser, vanris og sår i barken. De er angrebet af svampesygdommen asketoptørre, som i disse år rammer asketræerne hårdt. Sygdommen forårsages af en lille flødefarvet svamp, som kaldes for Hymenoscyphus fraxineus. Men trods sin ringe størrelse er svampen altså i stand til at forvolde stor skade.

Unge træer bliver ofte slået ihjel som direkte følge af angreb af asketoptørre. Mellemaldrende og gamle træer dør ofte på grund af sekundære angreb af andre svampe – f.eks. honningsvamp.

Svampen som forårsager asketoptørre betragtes som invasiv. Den stammer oprindeligt fra Japan, men det er usikkert, hvordan den er kommet hertil. Måske er den blevet naturlig spredt hertil, idet svampens små sporer kan spredes over store afstande med vinden? Eller måske er den kommet hertil med importerede planter?

Angreb af asketoptørre kan forårsage kraftige misfarvninger af veddet. Misfarvningerne betyder, at værdifuldt ved tiltænkt gulv- og møbelindustrien mister sin værdi. Angreb af honningsvamp medfører ligeledes kraftige misfarvninger af veddet.

Der findes dog enkelte træer, som tilsyneladende er modstandsdygtige overfor asketoptørre. Det viser registreringer i Naturstyrelsens podede frøplantager. Samtidig viser forsøg, at modstandsdygtigheden er genetisk betinget, og kan nedarves fra forældre til afkom. Men der skal ledes grundigt efter de sunde og modstandsdygtige træer. Baseret på registreringerne i de podede frøplantager, er der en forventning om, at kun 2-5 % af asketræerne er modstandsdygtige.

I efteråret 2012 var Naturstyrelsen i samarbejde med Københavns Universitet og Skovdyrkerne ude og opspore 125 formodede sunde træer i såvel statsejede som private skove. I marts 2013 blev der indsamlet podekviste fra de sunde træer, og i dag er podningerne plantet ud i to frøplantager. Det er håbet, at der fra denne pulje af træer i fremtiden kan høstes sunde frø, som dermed kan være med til at sikre askens grundlag og fremtid herhjemme. De første frø forventes at kunne høstes omkring år 2025.