FRØANALYSER

Naturstyrelsen Nordsjælland har et frølaboratorium, som tester kvaliteten af frø fra skovens træer og buske.

 

Frølaboratoriet udfører også bestillingsanalyser for kunder.

 

Analyser på frø sikrer kvaliteten af nye frøpartier

På alle nye frøpartier laves en snit- og spireanalyse for at vurdere frøenes spireevne. Hvis frøene spirer meget langsomt, kan der også laves en vitalfarvning for at få en hurtigt bestemmelse af spireevnen.

Der laves også analyser af frøenes vandindhold, som er af betydning for frøets lagringsevne. Derudover vejes frøene og deres renhed bestemmes. På basis af spireevne, vægt og renhed beregnes antallet af levende frø pr. kg. For frøpartier, der ligger på lager gentager man spireanalysen og vandbestemmelsen en gang om året.

Frølaboratoriet har erfaring med busk- og skovfrø fra både tempererede, subtropiske og tropiske lande.

Udover at kvalitetsteste kommercielle frøpartier, er laboratoriet også involveret i forsknings- og udviklingsopgaver. Ligeledes underviser og rådgiver det danske laboratorium i forbindelse med opbygning af lignende skovfrølaboratorier i udviklingslandene.


Dokumenter og artikler


Links