Frøhåndtering

I Danmark er der ofte 4-5 år mellem de gode frøår. Derfor er det vigtigt at kunne opbevare skovfrø over flere sæsoner, så det bedste frømateriale hele tiden er tilgængeligt for planteskolerne.

Der er lagt net ud under bøgene til opsamling af bog. Foto: Naturstyrelsen Nordsjælland Frø samles ind fra net på skovbunden, som bliver lagt ud under træerne, f.eks. eg og bøg, eller ved klatring og plukning af frø eller kogler.

For at kunne opbevare og senere bruge det høstede frø, skal det først udvindes af kogler eller frugter. Udvindingen sker på Naturstyrelsen Nordsjælland. Vore to ovne er bygget til både at kunne klare hurtig og skånsom nedtørring af bøgeolden (koldtørring) og til klængning af nåletrækogler (varmtørring). Efter rensning og tørring lagres frøet.

Opbevaring af skovfrø kan være vanskelig. For bøg er det dog lykkedes for Naturstyrelsen Nordsjælland at forbedre behandlings og opbevaringsteknikken, så frøforsyningen nu også kan sikres mellem frøårene.

Frøet opbevares i kølerum og frøkvaliteten kontrolleres årligt i Naturstyrelsen Nordsjællands laboratorium.


Forbehandling

Mange af vore skovtræarter kræver forbehandling for at kunne spire. Eksempelvis kræver nordmannsgran 4-6 ugers kuldebehandling med et vandindhold på 30-33%.


Udgivelser