FRØKATALOG

Sortimentsliste for løvtræfrø

Sortimentsliste for nåletræfrø

Sortimentsliste for buskfrø

FRØBESTILLINGSLISTE - kan udfyldes (excelfil) og sendes elektronisk til Henrik Gade Knudsen Obfuscated Email - alternativt printes, udfyldes og sendes til Naturstyrelsen Nordsjælland, Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk


Frøforsyning

Naturstyrelsen Nordsjælland koncentrerer frøforsyningen om de bedste provenienser til forskellige anvendelser. Der lægges særlig vægt på frø fra de bedste danske frøkilder, såvel i statsskove som i private skove. Der tilstræbes en kontinuert frøforsyning til planteskoler og skovdistrikter via opbygning af frølagre.

Naturstyrelsen Nordsjælland har en klart formuleret pris- og forsyningspolitik .

I forbindelse med køb af frø gives

  • Fyldestgørende frøkildedokumentation
  • Detaljerede frøkvalitetsdata.

Information

Naturstyrelsen Nordsjælland står til rådighed med oplysninger om:

  • Frøforsyningssituationen (høstudsigter, lagersituation, m.v.)
  • Valg af proveniens og frøkilder
  • Frøbehandling (forbehandling, opbevaring, m.v.).

Kontakt frøforvalter Henrik Gade Knudsen herom på mail: Obfuscated Email eller tlf. 72 54 32 85. 


Service

Naturstyrelsen Nordsjælland tilbyder aftaler med planteskoler og private frøkildeejere om: