Forsyningssituationen 2016/2017

Hanblomster i nordmannsgran foråret 2009, Bjerne Ditlevsen


Løvtræ

Der er ingen frøsætning i bøg i Danmark og intet lager. Vi vil kun forsøge import ved modtagne ordrer.  

Vi har ingen frøsætning i vores kårede stilkeg bevoksninger. Der meldes om begrænsede høstmuligheder i Holland. Der er ingen høst i vores vintereg bevoksninger.  

Vi har høstet ær i F.804 Vestskoven ogforventer at kunne dække efterspørgslen.

Vi har lager af vortebirk fra F.817 Høng Skov og F.801 Jægerspris. I rødel forsøger vi at høste en lille høst i F.677 Sønderskovgård og F.840 Mosemark Skov, da vores lager er begrænset.


Nåletræ

Koglesætningen i Abies-arterne i år er meget lille. Vi høster kun nordmannsgran i FP.259 Silkeborg Nordskov og F.527 Tversted. Vi har frø på lager fra 2015 af de fleste af vores frøkilder, så efterspørgslen forventes at kunne dækkes. Vi har ingen høst i nobilis, men frø på lager. Der er ingen høst i alm. ædelgran (intet lager), og i grandis, hvor vi har lager af F.828 Mosemark Skov.

Der er ingen frøsætning i douglasgran, og vores lagre af dansk frø kan ikke dække efterspørgslen. I rødgran er der ingen frøsætning, men vores lagre kan klare efterspørgslen af næsten alle provenienser. Der er ingen høst i vores sitkafrøplantager, og lager kan ikke dække efterspørgslen af alle vores provenienser.

I fyrre-arterne er der en lille til middel frøsætning i vores frøplantager, og lagrene kan ikke dække efterspørgslen for alle provenienser. Vi forventer kun at kunne høste i FP.227 Gurre Vang.

Der er ingen frøsætning i hybridlærk, og næsten intet lager. Vores lagre af japansk lærk forventes at kunne dække normal efterspørgsel. Vi har et lille lager af europæisk lærk, der ikke kan dække efterspørgslen.

Buskfrø

Vi vil i år bl.a. forsøge indsamling af rød kornel, dunet gedeblad, sargents æble, tjørn m.m. Se “NST Skovfrø 2016 (Prisliste)” for yderligere oplysninger.

 

Med venlig hilsen
Henrik Knudsen
Frøforvalter

 

.