Pris- og forsyningspolitik

afd. 837 Rude Skov

Frøpriser
Alle priser i kataloget er uden forbindende, men er oftest faste for hele sæsonen. Kataloget indeholder en grundpris, der betales ved køb af mængder op til den for arten nævnte mængde, eksempelvis 1 kg rødgran og 25 kg bøg. Rabat kan opnås ved køb af større mængder. Prisen (dagspris) vil være afhængig af mængden.

Frøfordeling
Frøfordelingen vil i nogen grad afhænge af forsyningssituationen. Som grundprincip vil Naturstyrelsen Nordsjælland foretage tildelingen af de ønskede frømængder i den orden bestillingerne modtages.
Hvis der er tale om oplagte mangelsituationer (som markeres tydeligt med * ved PL.Nr. i katalogets prisliste) gælder følgende:

75% af frøet fordeles i forhold til de mængder, af den pågældende art, som den enkelte kunde plejer at købe hos os. Dog vil der være minimumsmængder, som et parti kan opdeles i. For at være med i denne fordeling skal vi have modtaget ordren senest d. 1. november.

De resterende 25% fordeles frit af Naturstyrelsen Nordsjælland.