Frøkildebeskrivelser

Naturstyrelsen Nordsjælland - Planteavlsstationen, startede i 1996 udgivelsen af serien ”Frøkildebeskrivelser”.

Formålet med beskrivelserne er at give frøkøbere (planteskoler) og plantekøber (skovejere, kommuner, jægere m.fl.) en let adgang til oplysninger om de enkelte frøkilder.

Se frøkildebeskrivelserne for de enkelte træ- og buskarter her

Frøkildebeskrivelserne er på to sider, og de indeholder dels specifikke oplysninger om den enkelte frøkilde, og dels anbefalinger til frø- og materialets anvendelse.

Beskrivelserne kvalitetssikres af Skov & Landskab, Københavns Universitet, inden de offentliggøres.

Serien omfatter både skovtræarter og landskabsarter. Den er begrænset til Naturstyrelsens frøkilder, samt til frøkilder som Naturstyrelsen markedsfører i samarbejde med private frøavlere.