www.plantevalg.dk

Vidste du at….
Man risikerer tab ved at anvende ukendte frø eller plantemateriale, som er dårligt tilpasset danske forhold. Brug www.plantevalg.dk og find de bedste planter til netop din lokalitet...

Godt plantemateriale er afgørende

Uanset om man skal tjene penge på skovproduktionen eller ej.

Skovenes og andre beplantningers vækst, kvalitet, sundhed og stabilitet afhænger af planternes genetiske egenskaber. Det er derfor helt afgørende at anvende frø og plantemateriale, som genetisk egner sig til den lokalitet, de skal vokse på, og som samtidig kan bidrage til at opfylde formålet med skoven eller beplantningen.

Til at hjælpe med at finde det korrekte genetiske materiale har Naturstyrelsen i samarbejde med Skov og Landskab, Københavns Universitet udviklet plantevalg.dk.  Hjemmesiden gør det muligt lynhurtigt at finde frem til, hvilke arter og hvilke frø, man skal satse på – uanset hvor i landet, man vil plante og til hvilket formål. Man går ind på hjemmesiden, der er udformet som et Danmarks-kort, og peger med musen på det relevante område. Herefter guides man frem til anbefalinger af art og frøkilde. Hjemmesiden kan også give svar på hvilke forhandlere, der sælger de planter, der bedst egner sig til f.eks. en ny bøgeskov.

Hjemmesiden gælder ikke blot for plantning af skov, men også for plantning i det åbne land og i byerne.

I det professionelle skovbrug, hvor der skal tjenes penge på at sælge træ, drejer det sig om at vælge et plantemateriale, som både giver en god produktion, og som kan sikre et træprodukt af så høj kvalitet, at det får en god salgsværdi.

I produktionen af pyntegrønt spiller kvaliteten i form af et flot udseende en helt afgørende rolle for produktets værdi. I værnskove og i plantninger i det åbne land er det derimod sundhed og robusthed, som er de vigtigste genetiske egenskaber.

Det bedste genetiske materiale stammer helt overvejende fra de forskningsprogrammer, hvor man målrettet har forædlet og fremavlet nye genetiske egenskaber. Bruger man det bedste materiale giver det gevinst på både kort og lang sigt. Brug af et dårligt genetisk materiale kan derimod resultere i store tab. Specielt løber man en risiko ved at importere ukendt plantemateriale fra fremmede egne, som er dårligt tilpasset danske forhold.

Se plantevalg.dk - hjemmesiden