Huse til salg

Salg af Naturstyrelsens ejendomme sker gennem offentligt udbud efter reglerne i cirkulære om salg af statens faste ejendomme.