Naturstyrelsen sælger ejendom i naturskønt område

Ejendom med unik beliggenhed på kanten af Naturpark Tolne

Der er her tale om en sjælden mulighed for at erhverve en ejendom i rolige og naturskønne omgivelser ca. 15 km nordvest for Frederikshavn. Ejendommen har en unik beliggenhed på kanten af Naturpark Tolne i kuperet terræn og med flot udsigt over lavtliggende engområder, herunder statsejet naturområde.

Der er 3,5 km til Mosbjerg med dagligvarebutik og privat skole, og 10 km til Sindal med skole, indkøb m.v.

Ejendommen bliver på ca. 1,99 ha. og sælges som landbrugsejendom

Ejendommens bygninger er i meget dårlig stand og har behov for en totalrenovering. Som de står nu er der ifølge BBR et stuehus på 82 m2, en lade på 170 m2, anden driftsbygning på 314 m2 og garage/maskinhus på 57 m2. Der er således optimal mulighed for at sætte sit egen præg på ejendommen.

Ejendommens sælges kontant og den skønnede kontantværdi er 400.000 kr.

Der er mulighed for selv at besigtige ejendommen. Kontakt forinden Helle Kold Jespersen v. Naturstyrelsen Vendsyssel for nærmere anvisninger på tlf 21 21 55 12 eller Obfuscated Email.

Salgsmaterialet kan findes i boksen til højre.

Ubetingede købstilbud afgives på en særlig tilbudsblanket og sendes i en lukket kuvert mærket ”Tilbud på Abildgårdsvej 291” til Naturstyrelsen Vendsyssel, Sct. Laurentii Vej 148, 9990 Skagen.

Tilbudsblanketten skal være modtaget på denne adresse senest onsdag d. 8. februar 2023, klokken 13.00. Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på Naturstyrelsen Vendsyssels adresse efter fristens udløb. Tilbudsgivere har adgang til at overvære åbningen.