Boltingevej 14, Ringe

05-07-2018

Naturstyrelsen sælger Boltingevej 14, Ringe. Ejendommen ligger tilbagetrukket fra Boltingevej. Den har indgået som en del af skovrejsningsprojektet Ringe Skov ca. 2,5 km fra Ringe.
Ejendommen står som en mulighedernes ejendom, med staldbygning, stålhaller, garage og fint stuehus. Der er plads til at opstille heste og der er i det hele taget tale om en ejendom, hvor det er op til køber, hvad der skal ske.
I løbet af de kommende år vil ejendommen forandre sig til at ligge i skovbrynet af Ringe Skov og med masser af luft omkring huset. En sand perle.

Grunden er på 17.395 m2 og boligarealet er ifølge BBR på 169 m2

Ejedommen sælges kontant og har en skønnet kontaktpris på 1.300.000 kr.

Der er besigtigelse på ejendommen torsdag d. 12. juli kl. 10-12 og fredag d. 13. juli kl. 10-12 eller efter aftale med Rune Nielsen – tlf: 93588071. Grundet ferie dog ikke i perioden 14/7-5/8 begge dage inklusiv.

Tilbud på køb af ejendommen skal afgives på en særlig tilbudsblanket - se tilbudsmaterialet. http://naturstyrelsen.dk/annonceringer/alle-annonceringer
Buddet skal afgives i lukket kuvert til Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg mrk. ”Boltigevej 14”, eller på mail til .

Bud skal være Naturstyrelsen Fyn i hænde senest mandag d. 20 august - 2018 kl. 13:00.

Indkommende bud vil blive åbnet ved fristens udløb. Bydere har mulighed for at overvære åbningen.

Tilbudsblanket - Boltigevej 14

Vurderingsrapport - Boltingevej 14_Home.pdf

ejendomsdatarapport.pdf

tilstandsrapport_Boltingevej_14_5750_Ringe.pdf

Boltingevej 14, 5750_elrapport.pdf

energimærkningsrapport_Boltingevej_14_5750_Ringe.pdf

BBR-Ejermeddelelse_boltigevej14.pdf

Offentlig vurdering 2017_boltingevej14.pdf

Boltingevej 14 ortofoto.pdf

Boltingevej 14 samlet salgsmateriale.pdf