Bredlundvej

Bredlundvej 31, 7741Frøstrup, Hanstholm, beliggende i naturskønt område tæt på Vigsø Bugt. Ejendommen kan besigtiges torsdag d. 17. oktober 2013 mellem kl. 13-15. Bud afgives senest tirsdag d. 5. november 2013 kl. 15.

Ejendom i naturskønt område

Bredlundvej 31, 7741 Frøstrup, Hanstholm

Ejendommen er beliggende på en 6.222 m2 naturgrund omkranset af skov og med udsigt til letkuperet terræn ca. 3 km fra Vesterhavet

Bygningerne er opført i 1935 i pudsede mursten og har tegltag. Hovedhuset danner en vinkel med det sammenbyggede sidehus, og ligger i læ for vestenvinden skærmet af en mindre skovbevoksning. Ejendommen har tidligere være anvendt til ferieudlejning og er løbende ombygget.

Der er under 1500 m til nationale testcenter Østerild, og ejendommen er beliggende nordøst for den planlagte nordligste vindmølle.

Ejendommen har ifølge BBR et samlet boligareal på 349 m 2 fordelt på bygninger.

Hovedhuset er 200 m 2 fordelt på 2 etager. Stueplanet indeholder entré, køkken, opholdsstue med brændeovn, værelse med solarium, badeværelse samt bryggers. 1. etagen er indrettet med repos og 3 værelser.

Sidehuset er på 159 m2 og er indrettet med aktivitetsrum, 2 værelse, toilet, badeværelse poolafdeling med spabad sauna og teknikrum. Der er vandskurede vægge, troltex loft og delvist loft til kip.

Ejendommen fremtræder i forholdsvis god stand, men der må påregnes istandsættelse.

Ejendommen sælges kontant og den skønnede kontantværdi udgør 1.000.000,00 kr.

Åbent hus: ejendommen kan besigtiges på ovennævnte adresse på følgende tidspunkter:

  • Torsdag den 17. oktober 2013 kl. 13 - 15

Ejendommen sælges ved budafgivelse efter statens regler. Tilbud skal indsendes til Naturstyrelsen Thy i lukket kuvert mærket "Tilbud på Bredlundvej 31, Frøstrup" senest tirsdag den 5. november 2013, kl. 15.00.

Tilbud på køb afgives på særlig tilbudsblanket, der sammen med yderligere oplysning om de respektive ejendomme, kan rekvireres hos:

Naturstyrelsen Thy,Søholt,Søholtvej 6,7700 Thisted

Att. Claus Rasmussen -Tlf. 72543000

Eller hentes http://www.naturstyrelsen.dk/huskoeb

Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på Naturstyrelsen Thys adresse ved fristens udløb. De bydende har adgang til at overvære åbningen.

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere information om salg og udleje, skal du kontakte Naturstyrelsens lokale enheder.
Find en lokal enhed