Frederikskilde

Frederikskilde, Skælsørvej 27, 4180 Sorø, nedlagt landbrugsejendom i smuk natur ved Tystrup Sø. Ejendommen vil kunne besigtiges søndag den 27. oktober 2013 kl. 13-15, og tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 14-16. Frist for at afgive bud på ejendommen er mandag den 18. november 2013.

Frederikskilde, Skælskørvej 27, 4180 Sorø

Ejendommen er en nedlagt landbrugsejendom, beliggende i smuk natur med have ned mod Tystrup Sø. Der er gode vandreturs- og friluftsmuligheder i området – og Kongskilde Friluftsgård som nabo.

Beskrivelse af bygningerne, der alle er fra 1927 jf. BBR:

Bygning 1. Hovedbygning. 200 m² og tagetage på 140 m². Udført i gode materialer, tidstypiske for opførelsestidspunktet. Bygningen trænger til istandsættelse.

Der er endvidere 3 staldbygninger og en lade, som ligeledes trænger til istandsættelse. Staldbygningerne har samlet areal på henholdsvis 640 m2, 282 km2 og 595 m2. Ladebygningen er på 850 km2.

Ejendommen sælges med et jordtilliggende, således at det samlede areal udgør 19.500 m².

Ejendommen sælges kontant, og den skønnede kontantværdi udgør 1.850.000 kr.

Købers opmærksomhed skal henledes på følgende:

Ejendommen er omfattet af en eksisterende landskabsfredning. Der henvises til fredningen for nærmere beskrivelse.

Sælger beholder råderetten over bygning 2 og 4 (jf. BBR) frem til 31. december 2015.

Ejendommen kan besigtiges på ovennævnte adresse på følgende tidspunkter:

søndag den 27. oktober 2013 kl. 13.00 – 15.00 og

tirsdag den 29. oktober 2013 kl. 14.00 – 16.00

Tilbud på køb afgives på særlig tilbudsblanket, der findes nedenfor sammen med yderligere oplysning om ejendommen.

Salget af ejendommen sker efter reglerne i Finansministeriets cirkulære.

Ubetinget købstilbud mærket "Tilbud på Frederikskilde" skal være

Naturstyrelsen Storstrøm, Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F

i hænde senest mandag den 18. november 2013, kl. 13.00. Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på denne adresse ved fristens udløb. Kun købstilbud, der er modtaget i lukket kuvert, vil indgå i udbudsrunden. Mundtlige tilbud, samt tilbud, der fremsendes pr. fax, e-mail eller lignende, vil blive forkastet, og vil således ikke indgå i udbudsrunden. De bydende har adgang til at overvære åbningen.

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere information om salg og udleje, skal du kontakte Naturstyrelsens lokale enheder.
Find en lokal enhed