Naturstyrelsen sælger 'Højgård' i Bleld ved Horsens

14-02-2023

Salg af 'Højgård' i budrunde med budfrist d. 31.03.2023 kl. 12.00

Ejendommen er åben for besigtigelse d. 16.02.2023 samt d. 02.03.2023 fra kl.15.30 - 16.30. 

Højgård er en ældre ejendom på 1,8 ha. Areal udgøres af have, gårdsplads med tilhørende arbejdsarealer, vej og et mindre, bevokset areal ude i marken. 

Da ejendommen ligger inden for en del af et nyt skovrejsningsområde, kan man glæde sig til, at ejendommen inden for en nærmere fremtid få skov i umiddelbar nærhed på Naturstyrelsens tilgrænsende arealer både vest og nord for ejendommen.

Ejendommens trelængede gårdsplads består af hvidpudset stuehus fra 1883. Murværk og tagkonstruktion er sunde og velholdte mens interiøret er gammelt og nedslidt.

Ud mod vejen, afgrænses gårdspladsen af en velholdt lade, der er indrettet med garage of udhus. Den anden længe i gårdspladsen er en gammel stald fra 1883, hvor der på bagsiden er tilbygget en staldlænge fra 1954. Staldbygningerne er i forfald. Bag staldbygningerne ligger et mindre maskinhus.

Til huset hører en flot velholdt have og hele ejendommen indrammes af velvoksne træer og hegn.

Stuehuset udgør 121 m2 mens driftsbygningernes samlede areal er på 708 m2

Alle opgivne mål og størrelser kan være anslåede.

Ejendommen sælges via Home Skanderborg - yderligere information og kontaktoplysninger findes her: