Nørrevej 45c

Nørrevej 45c, Kollund, 6340 Kruså, tidligere anvendt som planteskole med hertil tilknyttede driftsbygninger. Ejendommen vil kunne besigtiges efter aftale ved henvendelse på 7254 3567 eller Obfuscated Email. Frist for bud på ejendommen er mandag den 4. november 2013 kl 13.00.

Nørrevej 45c, Kollund, 6340 Kruså

– driftsbygninger til planteskole med grund på

11.221 m2.

Nørrevej 45c, Kollund, 6340 Kruså er beliggende i nord for Kollund. Grundarealet er på 11.221 m2.

Ejendommen omfatter 4 bygninger ifølge BBR. Det er en mandskabs- og kontorbygning (126 m2), en overdækket

vaskeplads (20 m2) og 2 uisolerede haller (360 m2 og 266 m2). Ejendommen er opført i 1991 med tilbygning af ekstra hal i 1996.

Ejendommen er løbende vedligeholdt, men tagene trænger til udskiftning.

Ejendommen sælges kontant og vurderes til en kontant handelsværdi på 600.000 kr.

Ejendommen kan besigtiges efter aftale, ved henvendelse til Naturstyrelsen Sønderjylland tlf. 72 54 35 67 eller Obfuscated Email .

Tilbud på køb af ejendommen skal afgives på en særlig tilbudsblanket, der sammen med yderligere oplysninger

om ejendommen kan rekvireres hos:

Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten

Tlf. 7254 3000, e-mail Obfuscated Email

eller hentes på www.nst.dk/huskoeb

Tilbud skal indsendes Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten i lukket kuvert, mærket ”Tilbud på Nørrevej 45c, Kollund” og skal være enheden i hænde senest mandag den 4. november 2013 kl. 13.00 .

Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet ved fristens udløb. De bydende har adgang til at overvære åbningen.

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere information om salg og udleje, skal du kontakte Naturstyrelsens lokale enheder.
Find en lokal enhed