Storemosevej

Storemosevej, tidl. fiskemesterbolig til Blåkilde Dambrug, beliggende Storemosevej 7, 9510 Arden. Der er budfrist på ejendommen torsdag d. 6. marts 2014 kl. 12.

Miljøministeriet sælger

Ejendom i naturrigt område

Storemosevej 7, 9510 Arden

Tidl. Fiskemesterbolig til Blåkilde Dambrug

Ejendommen er beliggende ved Willestrup Å i et idyllisk naturområde. Der medfølger ca. 1,3 ha jord, der afgrænses mod vest af 150 m bred direkte ned til åen. Der er kun 20 minutters kørsel til Hobro eller Hadsund.

Ejendommen er opført i 1954 og har ifølge BBR et boligareal på 313 m 2 , hvoraf 151 m 2 er kælder og garage. Udover køkken og bad, rummer boligen stue, udestue, 3 værelser samt mindre svømmebassin. På ejendommen er der desuden en 90 m 2 dobbelt garage.

Der er nyt godkendt spildevandsanlæg og jordvarmeanlæg samt en ny varmepumpeenhed.

Der må påregnes istandsættelse af ejendommen.

Ejendommen sælges kontant og den skønnede kontantværdi er 675.000,00 kr.

Ejendommen kan besigtiges efter aftale med Karen Poulsen tlf. 72 54 38 99 / 22 82 64 55

Ejendommen sælges ved budafgivelse efter statens regler. Tilbud på køb afgives på særlig tilbudsblanket, der sammen med yderligere oplysning om de respektive ejendomme, kan rekvireres hos:

Naturstyrelsen Himmerland

Møldrupsvej 26

9520 Skørpinge

Eller hentes http://www.naturstyrelsen.dk/huskoeb

Tilbud skal indsendes i lukket kuvert mærket "Tilbud på Storemosevej 7, 9510 Arden" til Naturstyrelsen Himmerland senest torsdag den 6. marts 2014 kl. 12:00.

Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på Naturstyrelsen Himmerlands adresse ved fristens udløb. De bydende har adgang til at overvære åbningen.

Bilag:

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere information om salg og udleje, skal du kontakte Naturstyrelsens lokale enheder.
Find en lokal enhed