Vargårdlund

Miljøministeriet sælger Vargårdlund, Vargårdevej 85, 6094 Hejls. Ejendommen ligger ugeneret, og i øvrigt naturskønt, i en
afstand af ca. 250 m fra Lillebælt.
Der skal aftales besigtigelse Peter Bjerremand.
Tilbud skal være Naturstyrelsen, Trekantsområdet i hænde senest tirsdag den 5. november 2013 kl. 10:00.

Vargårdlund

en nedlagt skovløberbolig

Ældre skovløbersted beliggende i Kolding Kommune op til syd kanten af Vargårde skov, Vargårde vej 85, 6094 Hejls, sælges. Der er et grundareal på 2310 m2.

Ejendommen ligger ugeneret, og i øvrigt naturskønt, i en afstand af ca. 250 m fra Lillebælt indenfor strandbeskyttelseslinjen.

Boligen er ifølge BBR opført i 1872, og er alm. vedligeholdt, men trænger til en fornyet restaurering. Der er en beboelse som indeholder: Entre, stue, køkken og værelse samt bad/toilet og en gang. Loftetagen er udnyttet med to små værelser. Det samlede boligareal udgør ca. 100 m2.

Ejendommen er på nuværende tidspunkt udlejet.

Tilhørende staldbygning med fyrrum indeholder et pillefyr, der hører til boligen, samt et andet fastbrændselsfyr som er indsat af lejer og tilhører lejeren.

Vandforsyning fra egen boring beliggende uden for grunden på statens areal.

Vandforsyningen overtages ved købet med ret til at forblive på statens areal og ret til vedligehold på arealet, udgifter til vedligehold og reetablering efter vedligehold er sælger uvedkommende.

Besigtigelse skal aftales i forvejen med Peter Bjerremand, Naturstyrelsen Trekantsområdet enten på 7254 3595 eller ved mail Obfuscated Email.

Besigtigelse skal foregå i uge 43 og 44

Ejendommen sælges ved budafgivelse efter statens regler. Tilbud på køb af ejendommen skal afgives på en særlig tilbudsblanket, der sammen med yderligere oplysninger om ejendommen kan rekvireres hos:

Naturstyrelsen Trekantsområdet

Førstballevej 2,

7183 Randbøl

Tlf. 72 54 35 95

eller hentes på www.nst.dk/huskoeb

Tilbuddet skal indsendes til Naturstyrelsen Trekantsområdet i en lukket kuvert mærket " Tilbud på Vargårdlund, matr.nr. 11 Vargårde, Hejls, Vargårdevej 85, 6094 Hejls " og skal være enheden i hænde senest den 5. november 2013, kl. 10.00.

Rettidigt indkomne tilbud vil blive åbnet på Naturstyrelsen Trekantsområdets adresse ved fristens udløb.

De bydende har adgang til at overvære åbningen.

Bilag

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere information om salg og udleje, skal du kontakte Naturstyrelsens lokale enheder.
Find en lokal enhed