Huse til udleje

På Naturstyrelsens arealer ligger en række huse, der - i det omfang, de ikke længere skal benyttes af styrelsens medarbejdere - lejes ud til private.

Udlejning af disse boliger sker efter elektronisk annoncering og efterfølgende lodtrækning blandt de interesserede personer.

Se mere om annoncering, lodtrækning mv. på

Der er samtidig etableret en abonnementsservice, hvor alle har adgang til at tilmelde sig (se boks til højre). Når ledige huse annonceres, vil alle der har tilmeldt sig ordningen modtage en e-mail.