Thy - Salg af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt sælges kun til private i forbindelse med juletræsarrangementer ind under jul. 

Se arrangementer under Naturstyrelsen - Thy

Opsamling af grene og kviste

I pyntegrøntbevoksninger er det som hovedregel ikke tilladt at opsamle grene og kviste. Skoler, børnehaver og andre institutioner kan dog efter aftale få tilladelse til at samle fraklip på nærmere angivet sted. Henvendelse herom rettes på telefon 72543965.

Alle andre steder end i pyntegrøntbevoksninger har du ret til i begrænset omfang og til privat brug at indsamle frø, kogler, grene, kviste, mos og lav m.v.