Råtræ til erhverv

Statsskovenes hugst af råtræ sælges primært til erhvervskunder.

Hvis du vil købe

Hvis du i erhvervsmæssig sammenhæng er interesseret i at købe større mængder træ fra statsskovene, kan du rette henvendelse til Naturstyrelsens salgschef:

Peter Chrois Møller, Obfuscated Email. Mobil: 40 37 33 44.

Produktionen af råtræ i skovene varierer

Naturstyrelsen fælder årligt, hvad der svarer til ca. 600.000 m3 råtræ og flis – målt i fast masse.Heraf er ca. 1/3 løvtræ og 2/3 nåletræ.Hugsten udgør ca. 16 % af den samlede danske hugst (2017 niveau).

Hugsten svinger fra år til år afhængig af markedsforhold og klimaforhold. F.eks. havde vi det størst kendte stormfald efter orkanen i december 1999 på 3,6 millioner kubikmeter, og det påvirkede hugsttallene i de følgende år. Ved stormen i 2005 væltede ca. 2 millioner kubikmeter nåletræ i Danmark.

90 procent af hugsten i statsskovene sælges til erhvervskunder i ind-og udland, mens resten sælges som brænde og andre træprodukter til overvejende private kunder.

Løvtræ udgør ca. en tredjedel af hugsten, mens resten er nåletræ. Af løvtræet sælges ca. 60 procent som kævler til industrien, hvor det bliver forarbejdet til gulve, planker, bygningsmaterialer, møbelelementer mv. Resten bliver til brænde.

Af nåletræet bliver knapt halvdelen til tømmer, der primært saves op til byggeri. En fjerdedel sælges til industrier, der producerer træemballage, papirmasse eller spånplader. Resten benyttes til energiproduktion – overvejende i form af skovflis.

Certificering i statsskovene

Naturstyrelsen har udarbejdet informationsfolderen "Certificering i statsskovene - hvad betyder det for dig?". Folderen er primært tiltænkt eksterne entreprenører mv., som er beskæftiget på Naturstyrelsens arealer. Ambitionen er at sikre alle korrekte informationer til entreprenører, som færdes og arbejder i den certificerede statsskov.

Naturstyrelsens skove er certificeret efter de to ordninger for skovcertificering, der findes i Danmark (FSC og PEFC). Når en skov er certificeret, betyder det, at driften lever op til nogle særlige regler om bæredygtig skovdrift. Skovejeren kan så sælge træet fra skoven som certificeret. Køberen af træet kan være sikker på, at skovdriften lever op til certificerings-reglerne.

Læs eller download folderen på

Udgivelser: Certificering i statsskovene - hvad betyder det for dig?

Se video af maskinskovning og udkørsel